top of page

MTÜ EISTVERE MÕIS 

Eistvere mõis (Eigstfer) on rajatud 1560ndate aastate paiku ja see oli Imavere vallas asunud kolmest rüütlimõisast vanim. Mõisa ümbritev park on rajatud 1910. aastal. 

Aastatel 1776 - 1939 kuulus Eistvere mõis Mühlenite suguvõsale. Viimane mõisnik Victor Karl Moritz von zur Mühlen tegeles Eistveres põllunduse ja hobuste aretusega. Ta oli ohvitser ja poliitik. Victor von zur Mühleni esimene abikaasa Herminya zur Mühlen oli kirjanik ja tõlkija. Muuhulgas on ta oma kirjutistest kirjeldanud elu Eistvere mõisas. Von zur Mühlen lahkus Eestist 1939. aastal.

1980. aastal läbi viidud kultuurimälestiste inventeerimisel kogutud andmetest selgub, et Eistvere mõisa peahoone hävis 1963. aastal remontimata katuse tõttu. Ka teised mõisa kõrvalhooned olid halvas seisus ning mõisapark hooldatamata.

Alates 1990. aastast kuuluvad Eistvere mõisapark ja lagunenud hooned Eistvere kinnistusse. Kinnistu omanikud on järjepidevalt mõisaparki hooldanud ning lagunenud mõisahooneid osaliselt korrastanud ja kasutusele võtnud. 2005. aastal asutati mittetulundusühing Eistvere Mõis, mille üheks eesmärgiks sai Eistvere mõisaga seotud ajaloopärandi väärtustamine ja säilitamine. 

Ühingu suurimaks ettevõtmiseks on olnud lagunenud mõisaaida ja kuivati rekonstrueerimine mitmeotstarbeliseks külastuskeskuseks. Ehituseks saadi toetust ka LEADER programmist. Aida taastamisega alustati 2009. aastal ning kasutusvalmis sai see 2012. aasta novembris.

bottom of page