top of page

EISTVERE KÜLA

Eistvere küla läbib tee, mis küla idapoolsel ristmikul on kokkupuutes kolme maakonnaga: Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaakonnaga. Küla keskele jääb 5,8 ha suurune mõisapark. Park on riikliku looduskaitse all ja korrastatud. 

Pargi idapoolsest küljest algab Pilistvere kirikutee.Tee algus on sõidetav jalgrattaga, hiljem jalgsi läbitav kuni Pilistvere kirikuni. Pargi läänepoolses osas voolab Jalametsa rabast alguse saav Navesti jõgi.

Küla ja ümberkaudsete inimeste suviseks meelispaigaks on Eistvere järv. Tegemist on paisjärvega, mis valmis maaparandustööde ja väetisturba tootmise käigus Väino Touarti maaparandusbrigaadi poolt. 

Eistvere küla läbib palverännutee Piritalt Vana - Vastseliinasse. Lagle Parek kirjutab palverännutee tutvustuses Eistvere kohta järgmist:

"Eistvere mõis on üks salapärane koht, millest mina varem midagi ei teadnud. Kui esimest korda jõudsime palverännu teed rajades pargi juurde, ega me osanud ka siis midagi erilist märgata. Mõisa varemed pargi keskel, kenasti taastatud mõisa ait ja veel eemal mingid korras majad. Asjasse süvenedes avanes põnev ajalugu ja igati tegus kaasaeg!"

bottom of page